pondelok 3. septembra 2012

Lipšicova ekonomická téza

Daniel Lipšic založil stranu.

Diskusia sa začína rozvíjať ohľadne programových téz strany. Najviac zatiaľ asi rozbehla diskusiu prvá ekonomická téza:

1) Zavedieme právo na zamestnanie. Každý človek, ktorý sa nebude vedieť zamestnať sám, dostane prácu od štátu. Ak ju zdravý človek odmietne, príde o finančnú podporu od štátu.


Otázka je, či by mal štát takto vytvárať pracovné miesta. Štát by sa mal hlavne starať o to, aby vytváral podmienky na vznik pracovných miezd. Tu by mohol D.L. pomôcť v zlepšení vymožiteľnosti práva a podobne. Lenže ak štát vytvorí pracovné miesta umelo (upratovanie, práca v lesoch a podobne), pravdepodobne budú ekonomicky neefektívne. Keby neboli, tak už ich dávno niekto vytvorí. Štát ich bude dotovať, a prospech bude minimálne nemerateľný (koľko ľudí sa bude opierať o lopatu a predstierať prácu?) Máme skúsenosti so sociálnymi podnikmi, ktoré priniesli prospech najmä ich manažérom. Máme skúsenosti s vytváraním pracovných miest štátom z čias socializmu.

(Inak keď sme už boli pri tej ústave, Čl. 35, odst. (3) hovorí že: Občania majú právo na prácu.)

Na druhej strane treba uznať, že máme na Slovensku armádu dlhodobo nezamestnaných, ktorým tento stav vyhovuje. Nepracujú. a ani nechcú pracovať. Túto skupinu však nie je ľahké oddeliť, a už vôbec nie ju zmenšovať. Preto je každý pokus riešenia tohto problému plusom.

Otázna je samotná realizácia. Podľa mňa skôr ide o dobrý nástroj ako zaujať a rozpútať diskusiu. Lebo keď sa o návrhoch strany hovorí, strana žije. Pochopili to už aj Hlina s Matovičom. A práve preto je KDH dlhodobo polomŕtve. Nemá témy, a nie je o čom diskutovať.